LA REMENÇADA EL GRAN MUSICAL DEL VALLÈS !!!
Home » LA REMENÇADA

LA REMENÇADA

LA REMENÇADA

LA REMENÇADA - LA REMENÇADA

La Remençada és un espectacle musical de gran format que es representa un cop l'any a Montornès del Vallès.

El text, en vers, escrit pel novel·lista Xavier Bertran, es canta amb una cinquantena de cançons del compositor Xavier Baurier.

Hi actua prop d'un centenar d'actors, tots ells veïns de Montornès i dels pobles de la rodalia, dirigits per Toni Figuera. En el muntatge de l'obra hi participen nombrosos voluntaris locals.

La representació de La Remençada es fa a l'aire lliure, amb els actors i el públic itinerant entre places del poble.  L'espectacle  és gratuït per als espectadors.

El musical té dues hores de durada, i compta amb escenes espectaculars com la rememoració de la batalla de Montornès del 4 de gener de 1485. Bartomeu Sala, el capità de la tropa pagesa, era nat a can Sala Gros de Montornès del Vallès (actual terme de Vallromanes).

La Remençada tracta de la revolta triomfant dels pagesos de remença catalans contra el feudalisme.

 

UN PROJECTE CULTURAL DE GRAN ABAST

Tot i néixer com una commemoració històrica local, el musical La Remençada tenia clar des del primer moment que transcendia el marc de Montornès del Vallès, tant per la importància general del tema com per l'ambició del seu tractament escènic.Les accions polítiques i militars de les guerres remences van tenir lloc a molts pobles que podrien fer-ne la commemoració amb tants motius com Montornès. Molts dels fets decisius dels anys 1484 i 1485 es van produir al Vallès, on els pagesos revoltats es van enfrontar als exèrcits feudals a Terrassa, Granollers, Llerona, Sentmenat...

Així ho han entès els mitjans de comunicació comarcals quan han qualificat La Remençada com el gran musical històric del Vallès.

 Per representar una obra teatral tan complexa no s'han  buscat actors professionals sinó veïns del poble, quasi tots sense una experiència anterior d'interpretar ni de cantar, i aquesta opció, lluny de ser una debilitat del projecte, s'ha revelat com la seva gran fortalesa, ja que ha assegurat la identificació dels montornesencs amb l'obra, que veuen com un projecte de tot el poble.

La Remençada ha crescut amb la participació directa de moltes entitats culturals (colles de diables i tabalers, de geganters, penyes de Bartomeus i de Perantons...), de gremis comercials (pastissers, restauració...) i de molts professionals col·laboradors en els camps de la informàtica, grafisme, perruqueria, modisteria...

 Aquest caràcter acosta La Remençada a molts dels espectacles anuals populars que es fan a Catalunya, com les passions d'Esparreguera, Olesa o Cervera, com la Patum de Berga, com la dança de la mort de Verges, com la rua de Carnaval de Sitges, com l'Aquelarre de Cervera, com la setmana medieval de Montblanc, com les catifes de flors de Sitges...Aquesta és l'aspiració de La Remençada, acabar formant part del llistat d'honor dels grans espectacles imprescindibles del calendari cultural català.

 La Remençada no es limita a ser una representació anual. Al seu voltant estant naixent projectes nous de gran volada:

*  una Remençada Jove entesa com recital teatral d'esquetxs breus de tema medieval a càrrec de les escoles i instituts de Montornès.

*  una cantata per a corals que parteix de la base de les millors cançons del musical.

*  Impuls d'una xarxa de municipis de significació històrica remença, òptima per als intercanvis culturals, escolars, etc.

 

Al caliu de la Remençada han nascut altres obres:

* Sardana de La Remençada, del compositor Xavier Baurier

* Recitat coral Els Crits dels Remences, amb guió de Xavier Bertran.

* Nombrosos guions de teatre infantil de tema medieval.

ARGUMENT DE LA REMENÇADA

 

Acte 1er: L'INCENDI DELS PALLERS

Un foc fortuït crema els pallers del senyor feudal. Els remences estan obligats per llei a sufragar-ne els danys.

 

Acte 2on: BARTOMEU HA DE FUGIR

L'amo reclama la filla del remença Bartomeu Sala per a minyona del castell. El pare es nega a cedir-la. S'anuncien les represàlies del senyor feudal i Bartomeu ha d'escapar.

 

Acte 3er:  LA REVOLTA ARRIBA AL VALLÈS

 El mercat setmanal es veu trastornat per la proximitat de les tropes rebels. Cada pagès s'ha de definir a favor o en contra de la revolta. Els joves es volen unir a la rebel·lió.

 

Acte 4rt:     LA DIPUTACIÓ ATACA MONTORNÈS

 Bartomeu Sala ha tornat al poble com comandant de la insurrecció pagesa, però la Diputació ha enviat un important exèrcit  feudal a  liquidar la  revolta  dels remences.

 

ESCENA DE LA BATALLA

 

Acte :     NEGOCIACIONS DE PAU

 El rei Ferran II ha enviat un mitjancer que negocia la pau amb els remences i amb els senyors feudals. Tot el país viu en un difícil compàs d'espera.

 

Acte :     EL FUTUR HA COMENÇAT

 Amb la victòria de la revolució remença, la vida dels pagesos catalans ha millorat considerablement. Hi ha pau al país, i el rei dicta l'amnistia per a tots els revoltats. Bartomeu Sala pot tornar a Montornès amb la família.